Και όχι μόνο.
ο κυκλοφορητής του μηχανήματος δουλεύει και κατά τη λειτουργία του ζεστού νερού χρήσης.
Σαφώς η λύση είναι αυτή που προτείνει ο Pirate.