Υπάρχουν και φθηνότεροι, μονοξειδίου που είναι και καταλληλότεροι, πιστεύω, για την περίπτωση (πιο δύσκολα να πεθανεις από CO2, δηλ. από ασφυξία παρά από CO, δηλ. δηλητηρίαση). Ο καλύτερος που έχω...