Ίσως το θέμα είναι η εξαέρωση του δικτύου...

Υποψήφιος Μηχανικός