Η απόσταση της δεξαμένης από τον λέβητα καθορίζεται βάσει του αρθρ. 27 παραγρ. 2.4.3. του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Εκεί θα βρείς όλες τις πληροφορίες για το λεβητοστάσιο (ελάχιστες διαστάσεις,...