Από τη στιγμή που ο καπναγωγός εξέχει του μπαλκονιού, δεν χρειάζεται η απόσταση των 40 cm. Από τη φωτογραφία που βλέπω σου λέω πως είσαι απολύτως νόμιμος και εξάλλου ο επιθεωρητής της ΕΠΑ δεν θα σου...