Μπορείτε να στείλετε μια φωτογραφία ή σκαρίφημα, όπου να φαίνεται η θέση-απόσταση της καμινάδας σας, σε σχέση με την οικοδομική γραμμή; Υπάρχει νομικό πλαίσιο και είναι πολύ συγκεκριμένο.