Σωστό. Η εγκατάσταση σας δεν έχει κανένα πρόβλημα.

Αν θέλετε εσείς για λόγους κοινωνικούς να αλλάξετε θέση στην καπνοδόχο, αυτό έχει νόημα να γίνει με προέκταση της καπνοδόχου για να βγει η...