Έμεσος αερισμός μέσω γκαράζ δεν επιτρέπεται παιδιά.

Σε ανάλογη περίπτωση μου ζήτησαν 2 PVC Φ100. Βέβαια εκεί το μήκος των PVC ήταν μικρό. Αν υπάρχει εκτεταμένο μήκος απαιτείται μηχανικός αερισμός...