Έχω μια απορία...
Εκεί μέσα, την ώρα της έκρηξης τα παληκάρια που σκάλιζαν το μηχάνημα πίνανε και καφεδάκι να πούμε;
http://www.asda.gr/actins/GAS/b_172037_80.jpg...