Σχετικά με τηη φιλικότητα προς το περιβάλον. Γενικά γίνεται μια σύγχηση της ανανεώσιμης ενέργεια με την φιλική προς το περιβάλον. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο αν και συνήθως χρησιμοποιούμε τις λέξεις...