Ας ανοίξω ένα νέο θέμα μια και μου έτυχε να εγκαταστήσω μιά τέτοια μονάδα (ακόμη δεν την τοποθέτησα μια και βρίσκομαι στο στάδιο των σωληνώσεων)
Διαβάζω λοιπόν στο προσπέκτ που έχω μπροστά μου ότι...