εκρηξη στο κέντρο της αθήνας...

http://www.cosmo.gr/News/Hellas/183125.html