Όπως επίσης να τοποθετούν τα εσωτερικά τους (όλες οι αντλίες θερμότητας που βγάζουν πάνω από 65oC είναι τύπου split με 1 εξωτερικό και 1 εσωτερικό μηχάνημα) σε μπαλκόνια.