Μιας και άνοιξε το θέμα, δύο ενδιαφέρουσες πρόσφατες παρουσιάσεις εδώ και εδώ.
Επίσης στην ιστοσελίδα http://www.estif.org/policies/ecodesign_and_energy_labelling/ θα βρείτε τις σχετικές...