δοκιμάσατε καθόλου με αντιστάθμιση? για ποιό λόγο τη βγάλατε.