Σε ένα φύλλο εργασίας Excel 2007 η μεταγενέστερη έκδοση μπορείτε να υπολογίσετε την ισχύ σε kw/h και την παροχή σε kg/h, lit/h, USgal/h (Μπεκ καυστήρα πετρελαίου). Βάση πίεσης λειτουργίας αντλίας...