Σιγουρα εγώ και πιθανότατα και ο Καπετάνιος θα ενδιαφέρεται.

Και γώ έχω να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα απο το 1995 οπότε μιλάμε για πλήρη άγνοια....I believe we should all pay our tax with a...