Αν θυμάμαι καλά, το πρόγραμμα υπολογίζει τις απώλειες αερισμού αυτόματα με ένα συντελεστή χαραμάδων ως default. Μπορείς να τον αλλάξεις στο παράθυρο που εισάγεις τα μεγέθη των ανοιγμάτων για κάθε...