Εχω υγραέριο απο το 1992. Η εγκατάστασή του βέβαια ήταν μια περιπέτεια, διότι τότε τουλάχιστον οι περισσότεροι υδραυλικοί είχαν μεσάνυχτα και αγνοούσαν βασικές υποχρεώσεις (τύπος σωληνώσεων, γείωση,...