Φταίει η καπνοδόχος για τους λόγους που προανέφερε ήδη ο dimis.
Οχι τόσο για το μέγεθος (σωστή διατομή είναι Φ180 για αέριο) όσο για την μή ύπαρξη μόνωσης σε τόσο μεγάλη διαδρομή.
Σκέψου ότι τον...