Δεν ξέρω αν αυτό το φόρουμ ή το συγκεκριμένο ποστ είναι μόνο για τεχνικούς αλλά και για απλούς καταναλωτές, για κοινούς θνητούς δηλαδή:)
αλλά ως τελικός χρήστης εδώ στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, θέλω...