Γνωρίζει κανείς από τους παραπάνω ποσό πληρώνει το κιλό,το περιεχόμενο μιας φιάλης 25 kg;