Πρόταση προς τα υπόλοιπα μέλη του forum:
Να προσφέρομεν έκαστος ολίγα ευρώ, με σκοπόν την διαθεσήν των για την αγοράν ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής από τον συναγωνιστήν andronoglou....
....ώστε να...