Χαιρετώ όλους τους συναδέλφους!

Μία κατοικία στη Γερμανία εποχής προ του 1985 με -12 °C μέση εξωτερική θερμοκρασία θα είχε κατανάλωση πετρελαίου περίπου
2000 ltr. ετησίως ενώ κατοικία...