Αυτό το θέμα θα έπρεπε να διδάσκεται αυτούσιο στα πανεπιστήμια. Μπράβο σας παιδιά και σας ευχαριστούμε.