Κρίσιμες εφαρμογές
Στην προηγούμενη δουλεία είχα συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου της αυτοματοποίησης των διοδίων, το 2000 επί εποχής ΤΕΟ. Με πιέζανε να ολοκληρώσω και να εγκαταστήσω το...