Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διοργανώνει νέους κύκλους επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα.

Αναλυτικά, προγραμματίζονται:

• Το Επιμορφωτικό...