Διαρροή πετρελαίου σε λεβητοστάσιο.

Πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ δυσάρεστο θέαμα. Λόγω κακού χειρισμού των διανομέων ή λόγω τεχνικού προβλήματος, υπάρχει διαρροή πετρελαίου...