Μηχανολόχος (& αεροναυπηγός) Μηχανικός Πολ. σχολής Παν. Πατρών

Μηχ. Μηχ.