ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

"I' m the LAW!!!"

(http://www.archibase.net/personal_block/11732.html)