Μηχ. Μηχ. Πάτρας

Panagiotis Skantzikas
Mechanical Engineer