Αποστολή σελίδας σε φίλο

Θέμα: Γιατί δεν βιδώνουμε τα κτήρια με το έδαφος?

Το μήνυμα σας

Τι τα κάνει οσα δεν φτάνει η αλεπού;