Προσπαθώ να "μιλήσω" με ανεμογεννήτριες Nordex N43/600 που ελέγχονται από ένα παλιό Controller Mita-Teknik WP3000.
Δεν μπόρεσα να βρω πουθενά το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον controller (M-Net?).

Η Mita-Teknik έχει βγάλει νέο εκλεκτή που επικοινωνεί βάσει του IEC 61850 standard και πλέον δεν υποστηρίζει τον WP3000 και δεν απαντάει στα emails.

Χρησιμοποιώντας ένα παλιό πρόγραμμα τηλεμετρίας της Mita-Teknik (έκδοση για windows 3.11) ξέρω ότι πρόκειται για σειριακό πρωτόκολλο.
O controller δίνει online στοιχεία ισχύος, ταχύτητας ανέμου, θερμοκρασιών και μέσες τιμές ή αθροίσματα ανά 10 λεπτά.

Υπάρχει κάποιος που το έχει την προδιαγραφή του πρωτοκόλλου.

Ευχαριστώ